Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Moderator: Global Moderator

Locked
User avatar
jaracal
Administrator
Administrator
Posts: 1758
Joined: Mon Dec 24, 2012 8:06 pm
Location: Philippolis

Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by jaracal »

Wat is die waarheid?

Die waarheid is dat ek nooit 6 skote op enige van my teikens geskiet het nie, nie tydens die TOP 50 van 2015 nie en ook nie tydens enige ander kompetisie in my skietloopbaan nie. Ek het ‘n “AD”(accidental discharge) gehad met my tweede skoot tydens die tweede been van die 2015 se Top 50, die skoot was die berg in en toe skiet ek nog ‘n skoot, om 5 skote op die teiken te kry.
Terwyl ek besig was om my doppe op te tel, het Wayne Klaver, (medeskut in ons aflossing) my gevra of ek ‘n “AD” gehad het, ek het dit bevestig en ook dadelik aan hom gesê dat ek ‘n eksta skoot geskiet het om 5 skote op my teiken te kry omrede my een skoot die berg in is. Terwyl ons vorentoe geloop het, het ek my “AD” en die ekstra skoot wat ek geskiet het met die ander mense in ons aflossing gedeel.
Ek was 100% oortuig dat daar nie in die reëls enige iets oor ‘n “AD” en dan ‘n ekstra skoot is nie. Die rede hoekom ek so 100% seker was van my saak, was omdat ek die vorige 3 maande daagliks met die reëls van die IHRSA gewerk het en dat volgens my in daardie reëls definitief nie iets van so ‘n aard was nie. Hierdie reëls was in my brein ingeprent en ek het daarvolgens gehandel.
Francois Maartens was die baanoffisier tydens ons aflossing.
My teiken was die laaste teiken in die ry en toe hy by my teiken kom, het ek hom presies vertel wat gebeur het. Hy het die telling geneem en ek het hom aangesê om 30 punte af te trek en net 4 skote te laat tel, want ek wou nie vorentoe probleme hieroor kry nie. Ek kon sien Wayne Klaver was ongelukkig en van die ander skuts was egter nie seker oor die reël nie. Ek was egter 100% oortuig dat daar nie so ‘n reël was nie. Francois Maartens, die BO, het bevestig dat dit die regte ding was om te doen en hy het die telling so ingevul en ek het daarby geteken. Ons het net 4 skote laat tel.
Terug by die skietpunt het ek na Wayne Klaver geloop en hom ingelig dat ek en Francois besluit het dat net 4 skote sou tel. Hy het saamgestem en ek het die saak as afgehandel beskou.
Daardie aand voor die vergadering is ek deur Jimmy Farnham nadergeroep en hy het aan my gesê dat daar ‘n klagte ingedien was deur een van die skuts in my groep, nl. dat ek 6 skote op my teiken geskiet het. Hulle (die dispuut komittee) het aan hom, Jimmy, die onaangename taak opgedra om my mee te deel dat ek ge-diskwalifiseer is omdat ek 6 skote op my teiken geskiet het en volgens reël 2.4(Hy het ‘n stel reëls in sy hand gehad, word ek dus ge-diskwalifiseer). Die reël lees as volg: “If found to practice misconduct in any way, including firing additional shots on his/her own target or on any other target to either benefit or to sabotage or using or participate in using range - finding equipment for the purpose of enhancing anyone’s performance in the competition, such competitor will be disqualified”.
Ek het dadelik aan hom gesê dat ek NIE 6 skote op of na my my teiken geskiet het nie. Ek het presies aan hom verduidelik wat gebeur het en dat ons in elk geval toe net 4 skote as telling gebruik het.
Hy het gesê dit spyt hom, reël 2.4 is die reël wat hulle gebruik het vir hulle besluit en as ek verdere stappe wil neem is ek welkom. Ek het hom gevra of hy die saak met Francois Maartens bespreek het, want hy was die baanoffisier, hy het bevestig dat hulle nie die aangeleentheid met hom bespreek het nie, maar dat hulle hom wel gevra het of hy sal kom getuig oor wat gebeur het, indien ek sou besluit om die saak verder te voer. Hy wou weet of ek dit so aanvaar en of ek iets verder aan die saak gaan doen. My antwoord was hulle moet maak soos hulle goed dink, maar ek het weereens aan hom verduidelik presies wat gebeur het en dat dit wat hulle gehoor het, nie naby die waarheid was of is nie. Hy het net skouers opgetrek en gesê dis ongelukkig die besluit.
Die volgende oggend tydens die inligtingssessie voor die begin van die SA-Ope, is die skuts ingelig dat daar die vorige dag ‘n skut uitgevang is wat 6 skote op sy teiken geskiet het en dat die mense dit asseblief nie moet doen nie. ’n Deelnemer van Noord-Wes het nog na die aankondiging ‘n groot bohaai gemaak omdat die persoon nie permanent uit die vereniging geskors is nie. Hierdie was totaal onwaar en was ‘n geweldige belediging en vernedering vir my. Ek het tydens die SA-Ope die dag weer ‘n “ad “ gehad a.g.v die manier hoe ek met die regshandige geweer skiet en hom vashou en oorhaal.
Terug in Bloemfontein die Maandag na die skiet, het ek ‘n afspraak met ‘n advokaat in die stad gemaak. Ek is met ‘n stel reëls van die SAJSV na die advokaat omdat ek gevoel het ek is onregverdig gediskwalifiseer en regstreeks daardeur benadeel en verneder. Ek was op daardie stadium nog 100% seker dat daar nie so ‘n reël was nie, definitief nie in die reëls waaraan ek die afgelope maande gewerk het nie.
Ek het presies aan hom verduidelik wat gebeur het en sy eerste vraag aan my was, hoekom het ek ‘n “AD” gekry.
Ek het aan hom verduidelk dat ek links skiet met ‘n regshandige geweer en wanneer ek oorhaal, ek die geweer met my linkerhand moet vashou met my wysvinger naby die sneller en dan kan my vinger per ongeluk aan die sneller raak en ‘n skoot kan afgaan. Sy tweede vraag was hoekom skiet ek nie met ‘n linkshandige geweer nie, waarop ek ge-antwoord het dat mens nie op daardie tydstip linkshandige gewere in Suid-Afrika gekry het nie. Sy voorstel was dat ek dadelik vir my ‘n linkshandige geweer moet aanskaf. Ek het aan hom meegedeel dat ek wag vir my linkshandige Sako, wat ek wel intussen gekry het.
Die advokaat het saam met my deur die reëls van die SAJSV gewerk. Ek het aan hom verduidelik dat ek volgens reël 2.4 ge-diskwalifiseer is, maar dat ek nie 6 skote op my teiken geskiet het nie. Hy het verder deur die reëls gelees en toe reël 5.11 aan my uitgewys wat lees” Only five (5) shots may be fired per range during an event. No foulers and/or any additional shots, for whatever reason, may be fired. Infringement of this rule may lead to immediate disqualification from the event or the competition“ Ek het dadelik besef dat ek gefouteer het deur die ekstra skoot te skiet na die “AD”. Reël 5.11 lees immers baie duidelik.
Sy volgende woorde aan my sal ek vir die res van my lewe onthou, nl: ”Mnr. Botha, jy het die regte ding gedoen om jou “AD” te erken, die ekstra skoot wat jy geskiet het te verklaar en die beste ding wat jy kon doen was om die baanoffisier te beveel om 30 punte af te trek van jou telling, dit hou jou kant van die saak skoon en ek beveel aan dat jy so gou moontlik vir jou ‘n links aksie geweer kry, want jy gaan weer ‘n “AD” kry en dit sal nooit ophou voordat jy nie die regte geweer het nie”.
Ek het hom bedank vir sy raad, opgestaan, hom om verskoning gevra dat ek sy tyd gemors het en gevra hulle moet maar die rekening aan my stuur.
Terug by die huis het ek na die reëls van die IHRSA gaan kyk en nêrens was daar ‘n reël soortgelyk aan reël 5.11 van die SAJSV nie.
In ‘n mate was ek reg, maar ook verkeerd! Ek het die verkeerde stel reëls in my kop gehad, die reëls waaraan ek en ‘n paar ander lande se manne vir maande gewerk het sodat dit op die webtuiste geplaas kon word, reg vir die toekoms en reg vir die volgende Wêreld-Kampioenskappe in 2016. Dit was die reëls waarvolgens ek gehandel het en dit was die verkeerde reëls.
Ek het vir Jan van Niekerk, wie saam met my na die Top 50 en SA-Ope gery het, en ook die ondervoorsitter van die IHRSA is, gekontak en meegedeel dat ek verkeerd was oor die “AD” en die ekstra skoot. Daar is wel so ‘n reël, nl. 5.11 in die SAJSV se reëls opgeteken, maar NIE in die IHRSA se reëls nie.
Ons het gedurende die volgende paar dae, die IHRSA se reëls aangepas en reggestel. Reël 4.10 lees nou so “Only the nominated number of rounds, as indicated by the Range Officer, may be fired per lane. No fouling shots or testers are allowed. An accidental discharge or round that was fired at an unintended time may not be repeated. (Section 5.8). Cameras may be used to identify shooters who fire more than the designated number of rounds” en beskryf nou so ‘n tipiese voorval.
Die feit dat ek ge-diskwalifiseer is ten spyte van die feit dat ek nie 6 skote op my teiken geskiet het nie, (soos deur reël 2.4 aangedui) en ook dat daar glad nie met die BO gekonsulteer is oor die presiese gebeure nie, asook die feit dat ek opdrag aan Francois Maartens, die BO gegee het om 30 punte van my telling af trek en dat die dispuutkomittee hulle glad nie aan enige van hierdie 3 feite gesteur het nie, is baie kommerwekkend en teleurstellend. Ek hoop werklik dat bogemelde insident die nodige inligting en feite verskaf dat indien daar weer ‘n soortgelyke voorval sou plaasvind (waar ‘n person ge-diskwalifiseer word om een of ander rede), daar eers deeglik na die omstandighede en reëls gekyk sal word en met die BO gekonsulteer sal word voordat daar so ‘n drastiese besluit geneem sal word. Daar is ‘n reuse verskil tussen iemand wat 6 skote op sy/haar teiken skiet om dan die beste 5 skote te eis, teenoor dit wat met my gebeur het!
Iemand wat wou “kroek” soos waarvan Willem Immelman my beskuldig, sal definitief nie herken dat hy het ‘n “AD”gehad nie en as iemand hom daarna vra sal hy dit net ontken, want watter bewysse het die ander persoon. Die skelm sal ook nie uit sy eie erken dat hy ‘n ekstra skoot geskiet het nie, ook nie opdrag aan die BO gee om 30 punte van sy telling af te trek nie. Normaalweg sal so ‘n persoon ontken dat hy ‘n “AD” gehad het en definitief nie melding maak oor die ekstra skoot wat gevuur is nie, hy of sy sal net eenvoudig die hoogste telling neem en stilbly.
Ek hoop regtig hierdie ware weergawe van die gebeure klaar al die gerugte en onwaarhede op wat die rondte doen en dat dispuutkomittees voortaan behoorlik navorsing sal doen voordat hulle besluite neem wat uiteenlopende gevolge het op ander mense se lewens en loopbane.
Wat het ek hieruit geleer?
1. Vergewis jou van die reëls vir die dag.
2. Sommige medeskuts kan jy nooit vertrou nie.
3. Dispuutkomitees volg nie altyd die regte prosedures nie.
4. Jy is nooit te oud om iets te leer nie.
Vegetarian is an old Bushman word for bad hunter
User avatar
Nico Harris
Hero Member
Hero Member
Posts: 2191
Joined: Tue Nov 03, 2009 5:27 pm
Location: Melmoth

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Nico Harris »

Ek kan nie glo n persoon met Wiilem se jare ondervinding in n kompetisie formaat gebruik sal maak van n greep/oorhaal metode/ of wat ookal jy dit wil noem, wat in twee dae twee AD'S veroorsaak nie. Ek kan nie help om te wonder hoe hy na jare se skiet nog nie n veiligger manier gekry het om tewerk te gaan nie of lankal n linkerhandse geweer gekry het nie. Dit behoort nie so moeilik te wees om n linkerhandse geweer te kry nie. As jy op een van die hoogste vlakke wil kompeteer moet jou toerusting en tegniek seker beproef en veilig wees?

Groete

Nico
User avatar
PWV
Hero Member
Hero Member
Posts: 7061
Joined: Sun Jul 15, 2012 6:21 pm
Location: Paarl

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by PWV »

Volg graag hierdie storie.
Many people are alive, only because it's illegal to shoot them.

Groetnis
Pieter Willem Vorster
User avatar
mossie
Sr. Member
Sr. Member
Posts: 375
Joined: Thu May 21, 2009 2:10 pm
Location: vaal triangle

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by mossie »

Duidelike uiteensetting. Ek dink ons kan almal hier iets leer. Ek moet links skiet a.g.v. n oogprobleem en moet myself ook voortdurend herinner van die probleem.
as jy mis, probeer net weer!!!!!!
User avatar
Johan JvR
Hero Member
Hero Member
Posts: 617
Joined: Mon May 16, 2011 10:06 am
Location: Cradock

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Johan JvR »

jaracal wrote:Wat is die waarheid?

2. Sommige medeskuts kan jy nooit vertrou nie. .
Ek verstaan nie hoekom dit deel van die slotsom uitmaak nie.

Hy het dan nou niks om oor skuldig te voel nie. Ek vind dit teenstrydig met die hele skrywe.
User avatar
PWV
Hero Member
Hero Member
Posts: 7061
Joined: Sun Jul 15, 2012 6:21 pm
Location: Paarl

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by PWV »

Moet sê as ek links probeer skiet, ja ek ook baie bollie aan> 8)
Many people are alive, only because it's illegal to shoot them.

Groetnis
Pieter Willem Vorster
User avatar
Kalahari
Hero Member
Hero Member
Posts: 2135
Joined: Thu Dec 30, 2010 4:05 pm
Location: Sout Kalahari- Gochas

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Kalahari »

PWV wrote:Moet sê as ek links probeer skiet, ja ek ook baie bollie aan>
Staaaadig nou oom Pieter ;)

Ek het ook my hele lewe linksom met 'n regterhandse aksie geskiet en nog nooit 'n ND ;) gehad nie (nie in jag/bakkieskiet of veldskiet kompetisies nie)...... miskien was ek gelukkig of versigtig genoeg gewees, maar ek het Sept 2014 vir my 'n linkerhandse geweer gekoop.
Ek laat my nie oor die res uit nie.
User avatar
PWV
Hero Member
Hero Member
Posts: 7061
Joined: Sun Jul 15, 2012 6:21 pm
Location: Paarl

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by PWV »

Kalahari wrote:
PWV wrote:Moet sê as ek links probeer skiet, ja ek ook baie bollie aan>
Staaaadig nou oom Pieter ;)

Ek het ook my hele lewe linksom met 'n regterhandse aksie geskiet en nog nooit 'n AD gehad nie (nie in jag/bakkieskiet of veldskiet kompetisies nie)...... miskien was ek gelukkig of versigtig genoeg gewees, maar ek het Sept 2014 vir my 'n linkerhandse geweer gekoop.
Ek laat my nie oor die res uit nie.
Kom ons raak ernstig, kon jy maklik aanpas by die linkerhandse geweer?
(Jammer vir die hijack)
Many people are alive, only because it's illegal to shoot them.

Groetnis
Pieter Willem Vorster
User avatar
LoopSoosStroop
Hero Member
Hero Member
Posts: 1589
Joined: Wed Apr 15, 2015 9:31 am
Location: Randburg

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by LoopSoosStroop »

Ek het al twee ND's gehad. NEGLIGENT DISCHARGE! Nie accidental discharge nie, daar bestaan nie so iets nie. Ek het nog min so poef gevoel as na daardie twee skote.

Ek kan jou waarborg dat meeste skiet kompetisies jou sal wegjaag, nevermind net diskwalifiseer. Mens moet maar jou pak vat soos 'n man.
Pieter van Deventer
Blok Engineering
Riebeeker
Hero Member
Hero Member
Posts: 603
Joined: Fri Oct 25, 2013 10:28 am
Location: Riebeek Kasteel

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Riebeeker »

Ek ken die man glad nie, maar dit klink nie asof hy doelbewus probeer skelm wees en toe hy uitgevang is probeer terugkrabbel met allerhande verskonings nie. Dit klink eerder of hy 'n bona fide fout gemaak het (Accidental Discharge) en toe nie sy reëls behoorlik geken het nie en met die gebrekkige kennis 'n besluit gemaak het.

Dit klink ook nie of die dissiplinêre komitee 'n fout gemaak het om hom te diskwallifiseer nie, maar bloot volgens die reëls opgetree het.

Onthou, manne met gewere wat aan kompetisies deelneem is uiters kompeterend en dikwels belemmer dit jou besluitnemingsvermoë. Ek weet, ek is self een.

Die stelling oor mede-skuts vertrou is nonsens - ek vertrou net dat die ou langs my wapenveiligheid sal toepas en as hy nie kyk nie, dan kyk ek of sy slot uit is alvorens ek vorentoe stap. Vir die res is daar niks nodig om die ou te vertrou nie.
Remington 700 .308 SPS, Remington 700 .260 en Remington 700 .223 VSF
User avatar
Hein22
Hero Member
Hero Member
Posts: 1348
Joined: Sat Sep 08, 2012 5:51 pm
Location: East Rand, Gauteng

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Hein22 »

Nee wat, volgens my het die man mos nou sy pak gekry, waarom sal mense nog kwaad wees vir hom of aangaan met die storie? Oortree die reels, kry jou straf en dan gaan jy aan.
User avatar
Gawie(13mm)
Hero Member
Hero Member
Posts: 5790
Joined: Sun Sep 18, 2011 6:53 pm
Location: Paarl

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Gawie(13mm) »

Manne ek ken ook nie die man nie, maar almal wat aan veldskiete deelneem weet dat hy die "Vader" van die sport is.

Ek het self baie stories oor die spesifieke aangeleentheid gehoor, maar die man die binne vet van die boud gegee.

My persoonlike opinie is dat "politiek" eerder hier ter sprake was. Mnr. Botha het sy fout erken en soos die reëls bepaal, die BO in kennis gestel. Die nodige aksies is geneem en ek is seker dat hy sou berus by sy diskwalifikasie indien dit nie aan die groot klok gehang is en hy deur sekere party verneder is nie.

Jy skop nie 'n man as hy lê nie. Dit getuig van 'n karakter onder verdenking.

Met dit in ag genome wil ek graag met julle deel wat ek hieruit geleer het:

1. Ken jou reëls en moenie tegniese skuiwergate gate soek om jouself te verontskuldig nie.
2. Veiligheid kom eerste. Niemand weet waar daai skoot heen is nie. Dit op sigself is in my boeke onverantwoordelik.
3. Indien jy iemand se lewe geneem het, kan jy dit nie terug gee nie.
4. In 'n kompetisie is niemand jou vriend nie.
5. Moet nooit vyande maak in enige sport nie.
6. Daar is altyd drie kante van 'n storie.

Die belangrikste het ek uit die manne hierbo se skrywes geleer:
Moet nooit oordeel voor jy nie in daai man se skoene gestaan het nie.
Dont make expensive noise! Make the first shot count!
User avatar
Jaco v Zyl
Hero Member
Hero Member
Posts: 624
Joined: Wed Apr 01, 2015 4:39 pm
Location: Schweizer reneke

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Jaco v Zyl »

Ek stem saam Gawie.
Die laaste ding wat ek by ons sport wil sien is politiek,dit maak my naar.
My wens is dat ons dit kan uitlos in alke aspekte, ons skreeu tog vir die selfde span, of hoe?
Groete
Jaco
User avatar
Greyghost
Sr. Member
Sr. Member
Posts: 272
Joined: Tue May 15, 2012 11:27 am
Location: Pretoria

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Greyghost »

Willem jy het die reels geskryf en doen die skiet al 15+ jare , skiet bestaan uit 30 skote PUNT nie 31 of 32 skote nie , daar is nie a ding soos a AD dit is jou tel skoot en almal wat deelneem weet dit , so om te se jy was nie seker is a bol str#$@. JY KEN DIE REELS.

Ons het almal al a skoot gehad wat geloop het voor jy 100% reg was en ons almal weet dammit daai skoot tel ons haal nie nog a patroon uit om 5 skote op die teiken te kry nie dis mos a twak argument.

Die saak is lankal verby hoekom jy nou vrot beeste uit die sloot will trek weet net jy alleen , Jy was verkeerd Jy het a reel gebreek en jy is gediskwalifiseer punt en klaar einde van saak , my liewe hel dit was in Mei hoekom wil jy nog aankaring.
Riebeeker
Hero Member
Hero Member
Posts: 603
Joined: Fri Oct 25, 2013 10:28 am
Location: Riebeek Kasteel

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Riebeeker »

Seker maar om sy kant van die saak te stel, Greyghost. Ek stem saam met jou en Gawie, ken die reëls en berus daarby. Jy kan nie jou dryfhou in die dam slaan en dan nog 'n bal slaan wat met binne die gaatjie beland en dan 'n hole in one claim nie - reëls is reëls.

Om iemand egter te verneder is swak sportmangees.
Remington 700 .308 SPS, Remington 700 .260 en Remington 700 .223 VSF
marco

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by marco »

Wat vir my hartseer maak is dat die kompetiesies so erinstig raak dat mense mekaar so sal indoen.. ek skirt nognie in die topklas kompetiesies nie maar wel gereeld op klub vlak waar ek al self gesien het hoe mense ander n rat voor die oe draai..
Al wat ek kan se is dis moet n baie hollow victory wees.. Ek verseker myself elke keer dat ek n beter skut is as die man wat so optree om voorentoe te gaan... oor wie reg of verkeerd was in die geval hierbo se ek niks want n mens sal nooit verseker weet nie..
User avatar
Piet Breedt
Hero Member
Hero Member
Posts: 2275
Joined: Mon Mar 15, 2010 10:54 am
Location: Delmas - Mpumalanga

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Piet Breedt »

Kom ek plaas bietjie perspektief op die hele storie. Ek was nie daar nie, en kan net as volg getuig wat twee jaar voor hierdie voorval gebeur het.

Ek was op daardie stadium die Nasionale voorsitter van SAJSV en het die Algemene jaar vergadering by Gariep in die Stadsaal gelei.

Op ons Algemene jaarvergadering was hierdie presiese punt op die agenda, en was Willem Botha uitgewys en aangespreek deur ons hoof veiligheids offisier, nl: Paul Botha nadat hy presies dieselfde gedoen het tydens die Chasa spanskiet die vorige jaar, en ook gese het dit was n AD, en het aangegaan en nog 5 skote op sy teiken geskiet. Dit was hard ge debateer en die reel is weereens baie duidelik aan almal teenwoordig, insluitend Willem Botha uitgewys.

Wimpie Blaauw het vir ons die reels voorgehou en klem daarop geplaas dat n kompetisie bestaan uit slegs 30 skote, en niks meer. Hy het ook die reel uitgewys dat indien jy n AD ondervind, jy ge diskwalifiseer sal word. Dit alles in die teenwoordigheid van Willem Botha. Hy was immers direk aangespreek daaroor in hierdie spesifieke vergadering.

Daar is geen onduidelikheid oor die reels nie, en Willem Botha van alle mense behoort dit te weet. Hy is tog immers die "Vader" van SAJSV, en het self die reels geskryf. Hy is ook die huidige "Wereld Voorsitter" van Jaggeweerskiet en behoort homself duidelik te vergewis van die reels. Ons kan nooit toelaat dat daar ekstra skote geskiet word tydens n kompetisie, vir wat se rede ookal. Dit sal mos nou ly tot ongeruimdhede, en as ek uitgevang word, claim ek net dit was n AD.

Dit is die feite soos dit ook in die notules aangeteken was en daar is vir enige belanghebende om daarna te kyk as hy wil.

Ons is ook bewus daarvan dat daar sekere skuts klaarblyklik n proefskoot skiet op die teiken nommers, en dan presies sien waar sy skoot sit, asook wat die wind en afstand met hom doen. Ons is in die proses om die betrokke verdagtes uit te vang en te video as bewyse. Hulle sal uit die vereniging uit geskors word.
User avatar
Gawie(13mm)
Hero Member
Hero Member
Posts: 5790
Joined: Sun Sep 18, 2011 6:53 pm
Location: Paarl

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Gawie(13mm) »

Sien reël ses van my skrywe hierbo. :-[

Dankie Piet.
Dont make expensive noise! Make the first shot count!
User avatar
joe rocket
Hero Member
Hero Member
Posts: 3030
Joined: Thu Mar 06, 2014 11:00 pm
Location: Paarl

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by joe rocket »

Gawie(13mm) wrote:Sien reël ses van my skrywe hierbo. :-[

Dankie Piet.

Ditto het gewag vir die derde weergawe..
GROETE

__________________________Perfection is hard to achieve but hell it is worth striving for.
Smirre
Hero Member
Hero Member
Posts: 985
Joined: Fri Oct 09, 2009 9:41 am
Location: Bloemfontein

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by Smirre »

Gelukkig is daar reels......pas hulle toe
AD....wat wou
User avatar
PWV
Hero Member
Hero Member
Posts: 7061
Joined: Sun Jul 15, 2012 6:21 pm
Location: Paarl

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by PWV »

Piet, na aanleiding van jou skrywe hierbo, is dit nie te moeilik om sekere afleidings te maak nie.
Sal daar dalk ander verduidelikings kom?
Many people are alive, only because it's illegal to shoot them.

Groetnis
Pieter Willem Vorster
User avatar
tripodmvr
Hero Member
Hero Member
Posts: 18636
Joined: Fri Mar 11, 2011 8:31 pm
Location: Vereeniging

Re: Wiilem Botha - Skietwinkel - Wat is die waarheid

Post by tripodmvr »

'n AD dui op nie behoorlike beheer oor jou vuurwapen en moet dus 'n onmiddelike diskwalifikasie wees. Dit is soos ek die SA Jagters reels verstaan. Dit geld by alle kompetisies en nie net op nasionale of internasionale vlak nie. As sportman moet jy die reels gehoorsaam - geen argument. Willem se AD was dus uit en uit 'n diskwalifikasie - nieteenstaande sy erkenning van die ekstra skoot en versoek om die hoogste telling te laat aftrek nie. Sy voortgesette deelname kon nog steeds beteken het dat sy gemiddlede tellings hom as skut in 'n ander kategorie sou bevoordeel.

Met ons groeperingskiet 'n week gelede het ek 'n dop gekry wat in my kamer vasgesit het na my eerste van 3 skote. Ek het myself weens onveilige gesukkel op die skietbaan onttrek en die probleem op 'n veiliger plek reggestel. Die skut moet dus veiligheid en reels bo sy kompetisie ingesteldheid aanvaar.
.22 Krico, Howa 223 Varminter, 243 AI Musgrave RSA, Ruger RPR 243, P14 - 7 x 64, BSA 303 Sporter, 375 H&H Musgrave, 30-06 Ruger No. 1A, Khan O/U 12br, Norinco O/U 12br
Locked

Return to “SA Hunting Rifle Shooting Association”