Page 1 of 1

Hulp met interpretasie van nuwe regulasie

Posted: Sat May 23, 2020 9:02 am
by 30-06
More ek soek gou julle slim manne se inset.

In die nuwe regulasie word culling toegelaat. Daar staan spesifiek "it may be conducted during the curvue time frames."

Ek verstaan dat jy dan wel in die nag kan skiet. Gister het die jagters vereniging n brief uitgestuur wat spesifiek se jy mag nie jag tydens die aandklok reel nie dus tussen 8 en 5.
Is die bewoording verwarrend of wat mis ek.

Re: Hulp met interpretasie van nuwe regulasie

Posted: Sat May 23, 2020 10:21 am
by tripodmvr
Regulasies belet of alle bedrywighede of het 'n "maar" daarby. Die "maar" beteken dat jy 'n toestemming in 'n skriftelike formaat moet kry as jy die beletting wil omseil.

Re: Hulp met interpretasie van nuwe regulasie

Posted: Sat May 23, 2020 10:30 am
by 30-06
Ek verstaan daar is permitte betrokke. Maar dit is nie wat die nuusbrief se nie. Dit se jy mag nie na 8 culling doen nie. Dit se nie jy kan dit net doen met die nodige permitte nie. Dit maak tog nie sin om vir n oesspan te se julle mag werk maar net tot 8 uur nie. Hulle operasie vind dan in nag plaas.

Re: Hulp met interpretasie van nuwe regulasie

Posted: Sat May 23, 2020 10:37 am
by tripodmvr
Indien jy soiets wil onderneem, skakel Boetie Kirchner op die epos adres onder. Daar is maar baie onsekerhede synde die' regulasies op kort kennisgewing verander

boetiek@sahunt.co.za

Re: Hulp met interpretasie van nuwe regulasie

Posted: Sat May 23, 2020 10:58 am
by 30-06
Dankie ek sal so maak.
Ek wil net weet of ek die regulasie verkeerd verstaan en of dit werklik verskil met die inligting in die brief.